NOTARIUSZ

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku prawo i studiów licencjackich na kierunku ekonomia Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2010-2012 odbyłam aplikację notarialną. Po uzyskaniu w 2012 roku pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego – przez ponad dwa lata – byłam zatrudniona na stanowisku asesora notarialnego, odbywając asesurę na tzw. „starych zasadach”. Z dniem 02.04.2015 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości zostałam powołana na stanowisko notariusza w Krapkowicach.

Decyzję o wyborze zawodu notariusza podjęłam już na studiach. W trakcie ich trwania podjęłam pracę w jednej z krapkowickich kancelarii notarialnych, gdzie przez kilka lat pracy (najpierw w Krapkowicach, a po przeniesieniu siedziby Kancelarii – w Opolu), przechodząc przez wszystkie szczeble przygotowania zawodowego, zdobyłam umiejętności i doświadczenie, będąc zatrudnioną między innymi na stanowiskach asystentki notariusza, aplikanta i asesora notarialnego.