ZESPÓŁ

Dr. iur. Marcin Margoński

Zastępca notarialny

Dr. iur. Marcin Margoński studiował prawo w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz w ramach Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku uzyskał stopień doktora praw (Doktor der Rechte) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na podstawie rozprawy z zakresu międzynarodowego prawa spadkowego. Jest autorem wielu publikacji w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa spadkowego i prawa prywatnego międzynarodowego. Prowadzi z tego zakresu szkolenia dla sędziów, notariuszy i aplikantów notarialnych.

Jednocześnie jest jednym z niewielu specjalistów polskiego notariatu z zakresu obrotu międzynarodowego. Doświadczenie w sprawach polsko-niemieckich zdobywał jako aplikant notarialny (od 2011 do 2014 roku) i jako zastępca notarialny (od 2014 do 2018 roku) w Słubicach na granicy polsko-niemieckiej. Jako zastępca notarialny występował też w precedensowych postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczących polsko-niemieckich spraw spadkowych (sprawy C-218/16 oraz C-658/17). Włada biegle językiem niemieckim i angielskim.