Serdecznie witam Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii.

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii proponuję Państwu obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej.

W swojej pracy ogromną wagę przywiązuję do:

  • indywidualnego podejścia do każdego klienta i zrozumienia jego potrzeb,
  • sprawnego i rzetelnego wykonania każdego powierzonego mi zadania,
  • pełnej dyskrecji wyrażającej się w obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności, o których dowiedziałam się w związku z dokonywanymi czynnościami.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dokonaniem czynności notarialnej w mojej Kancelarii, zapraszam do kontaktu w dogodny dla Państwa sposób. Wcześniejsze ustalenie szczegółów czynności notarialnej oraz skompletowanie niezbędnych dokumentów pozwoli na sprawne załatwienie sprawy w ustalonym terminie.

Wszystkich informacji i wyjaśnień związanych z podejmowanymi czynnościami notarialnymi udzielam nieodpłatnie. Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Justyna Gawlica

Wobec obecnej sytuacji na Ukrainie, tak jak wielu innych notariuszy w całej Polsce, podjęłam decyzję, że nie będę naliczać ani pobierać wynagrodzenia za poświadczenia podpisów na dokumentach, w których wyrażana jest zgoda na wydanie paszportu dla dziecka i na wyjazd z Ukrainy oraz innych dokumentach, które w obecnej sytuacji są niezbędne dla Ukraińców. Osoby, które muszą w trybie pilnym złożyć takie oświadczenia prosimy o kontakt. Poświadczamy podpisy również pod oświadczeniami sporządzonymi tylko w języku ukraińskim. Treść tego oświadczenia wymaga wcześniejszego przygotowania przez samych zainteresowanych. Możemy udostępnić wzór przygotowany dwujęzycznie - po polsku i ukraińsku do wypełnienia danymi rodzica i dziecka.

Razem z całym moim zespołem będziemy pomagać obywatelom Ukrainy tak jak teraz możemy. Jeśli macie obok siebie obywateli Ukrainy, którzy potrzebują takiej pomocy, powiedzcie im proszę o tej inicjatywie.

 

З огляду на сьогоднішню ситуацію в Україні, як і багато інших нотаріусів Польщі, я прийняла рішення, що не нараховуватиму та не стягуватиму жодних зборів за посвідчення підписів на документах, в яких дається згода на видачу паспорта дитині та згода на виїзд з України, а також інших документів, які є важливими для українців у нинішній ситуації.

Разом з усією моєю командою ми будемо допомагати громадянам України, чим тільки зможемо.

Якщо поруч з вами є громадяни України, які потребують такої допомоги, розкажіть їм про цю ініціативу.