NOTARIUSZE

JUSTYNA GAWLICA

Notariusz Justyna Gawlica jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku prawo i studiów licencjackich na kierunku ekonomia Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2010-2012 odbyła aplikację notarialną. Po uzyskaniu w 2012 roku pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego – przez ponad dwa lata – była zatrudniona na stanowisku asesora notarialnego, odbywając asesurę na tzw. „starych zasadach”. Z dniem 02.04.2015 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości została powołana na stanowisko notariusza w Krapkowicach. Od lipca 2023 roku prowadzi kancelarię w formie spółki cywilnej.

Decyzję o wyborze zawodu notariusza podjęła już na studiach. W trakcie ich trwania podjęła pracę w jednej z krapkowickich kancelarii notarialnych, gdzie przez kilka lat pracy (najpierw w Krapkowicach, a po przeniesieniu siedziby Kancelarii – w Opolu), przechodząc przez wszystkie szczeble przygotowania zawodowego, zdobyła umiejętności i doświadczenie, będąc zatrudnioną między innymi na stanowiskach asystentki notariusza, aplikanta i asesora notarialnego.

 

 

MARCIN MARGOŃSKI

Dr. iur. Marcin Margoński studiował prawo w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz w ramach Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku uzyskał stopień doktora praw (Doktor der Rechte) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na podstawie rozprawy z zakresu międzynarodowego prawa spadkowego. Jest autorem wielu publikacji w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa spadkowego i prawa prywatnego międzynarodowego. Prowadzi z tego zakresu szkolenia dla sędziów, notariuszy i aplikantów notarialnych. Włada biegle językiem niemieckim i angielskim.

Jednocześnie jest jednym z niewielu specjalistów polskiego notariatu z zakresu obrotu międzynarodowego. Doświadczenie w sprawach polsko-niemieckich zdobywał jako aplikant notarialny (od 2011 do 2014 roku) i jako zastępca notarialny (od 2014 do 2018 roku) w Słubicach na granicy polsko-niemieckiej, a także zastępca notarialny w Krapkowicach (od 2018 do 2023 roku). Jako zastępca notarialny występował w - dotyczących międzynarodowych spraw spadkowych - precedensowych postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawy C-218/16, C-658/17, C-387/20 i C-21/22) i niemieckim Sądem Najwyższym (Bundesgerichtshof - sprawa IV ZB 20/22). Notariusz w Krapkowicach od lipca 2023 roku.