SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

TERMIN DOKONANIA CZYNNOŚCI

Niektórych czynności, takich jak poświadczenie zgodności kopii, odpisu, wyciągu z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentów, pozostawania osoby przy życiu czy własnoręczności podpisu, dokonujemy zazwyczaj na bieżąco („od ręki”).

Pozostałe czynności dokonywane są po dostarczeniu wymaganych dokumentów i ustaleniu terminu, stąd przed ich dokonaniem konieczny jest uprzedni kontakt z Kancelarią – osobisty, telefoniczny, mailowy (w tym przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej) lub za pośrednictwem faksu.


MIEJSCE DOKONANIA CZYNNOŚCI

Czynności notarialne są dokonywane w siedzibie Kancelarii, a jeżeli przemawia za tym charakter czynności (np. zebranie wspólnoty mieszkaniowej) lub szczególne okoliczności (np. niemożność osobistego stawiennictwa w Kancelarii z uwagi na chorobę, wiek etc.), mogą być dokonywane również poza jej siedzibą. To, czy w danych okolicznościach możliwe jest dokonanie czynności poza siedzibą Kancelarii, oceniane jest przez notariusza indywidualnie.


JĘZYK CZYNNOŚCI

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. W przypadku osób nieznających tego języka lub na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.