OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU ALBO ODRZUCENIU SPADKU

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • dowód osobisty albo paszport osoby składającej oświadczenie,

NIEZBĘDNE INFORMACJE (należy je przygotować)

  • dane pozostałych spadkobierców ustawowych i testamentowych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania (w tym osób, które już odrzuciły bądź przyjęły spadek).

Zobacz pozostałe dokumenty: