POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI KOPII, ODPISU LUB WYCIĄGU Z OKAZANYM DOKUMENTEM

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • oryginał dokumentu, którego kopia, odpis lub wyciąg ma być poświadczony,
  • dowód osobisty, paszport albo karta pobytu osoby okazującej dokument.

Ważne! Przy poświadczeniu notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca ten oryginał powinna stawić się w Kancelarii z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu).

Zobacz pozostałe dokumenty: