POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • dokument, pod którym podpis ma być złożony,
  • dowód osobisty, paszport albo karta pobytu osoby, której podpis ma być poświadczony.

Ważne! Do poświadczenia podpisu niezbędna jest obecność osoby, której podpis ma być złożony. Osoba ta powinna stawić się w Kancelarii z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu) oraz dokumentem, pod którym chce złożyć podpis.

Zobacz pozostałe dokumenty: