PEŁNOMOCNICTWO

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • dowód osobisty (ewentualnie paszport albo karta pobytu) osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy),

NIEZBĘDNE INFORMACJE (należy je przygotować)

  • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego),
  • opis nieruchomości bądź prawa (numer księgi wieczystej), jeśli jest to np. pełnomocnictwo do zbycia czy obciążenia nieruchomości.

Proszę zastanowić się nad zakresem umocowania (do czego pełnomocnik ma być upoważniony, w jakich sprawach ma reprezentować mocodawcę, jakich czynności ma dokonać w jego imieniu).

WAŻNE! Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest stawiennictwo mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa), obecność pełnomocnika nie jest konieczna.

Zobacz pozostałe dokumenty: