PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • umowa lub inny dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji (np. umowa najmu, w tym umowa najmu okazjonalnego, umowa dzierżawy,  w tym umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego, umowa pożyczki, umowa o dotację z Funduszu Pracy lub EFS itp.)

Zobacz pozostałe dokumenty: