ZAŁOŻENIE FUNDACJI

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • dowody osobiste albo paszporty fundatorów, a w przypadku, jeśli fundatorem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,

INFORMACJE DODATKOWE

  • należy zastanowić się nad podstawowymi postanowieniami statutu fundacji (nazwa fundacji, miejscowość, w której będzie mieściła się siedziba fundacji, majątek fundacji, cele fundacji, zasady, formy i zakres działalności fundacji, wysokość funduszu założycielskiego i sposób jego wniesienia, jeśli wkłady niepieniężne – ich oznaczenie, skład i organizacja zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków, jeśli Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą – wskazanie kwoty przeznaczonej z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą, ustalenie, czy Fundacja będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a jeśli tak będzie – wskazanie przedmiotu działalności).

Zobacz pozostałe dokumenty: