UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • dowody osobiste albo paszporty wspólników, a w przypadku osób prawnych - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli/pełnomocników, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,

INFORMACJE DODATKOWE

  • należy zastanowić się nad podstawowymi postanowieniami umowy spółki (firma spółki, miejscowość, w której będzie mieściła się siedziba spółki, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, łączna liczba udziałów i wartość nominalna jednego udziału, ilość udziałów posiadanych przez każdego ze wspólników i sposób ich pokrycia (gotówka/wkład niepieniężny, opis aportu – jeżeli wspólnik wnosi wkład niepieniężny), czas trwania spółki, przedmiot działalności według PKD, sposób reprezentacji Spółki, dane członków zarządu).

Zobacz pozostałe dokumenty: