UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (intercyza)

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku umowy majątkowej zawieranej przed zawarciem związku małżeńskiego – należy wskazać przewidywaną datę jego zawarcia.

Zobacz pozostałe dokumenty: